Školní kolo recitační soutěže

1. místo – Zuzana Brotánková – VI.B
2. místo – Anna Ondřejková – 3. A
3. místo – Eva Hanzelková – VI.B a Veronika Leschingerová – 1. A
4. místo – Anežka Krajníková – VI.B
5. místo – Michal Zich – VI. B
První 4 soutěžící postupují do okresního kola – 5. 2. v Č. Lípě – DDM Libertin
PhDr. M. Kučaba