Čtyřleté studium – informace

Studium ve čtyřletém cyklu zahajují žáci po úspěšném ukončení 9. ročníku základní školy. Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání a jeho hlavním posláním je příprava studentů pro vysokoškolské studium, případně pro studium na vyšších odborných školách.

Bližší informace o učebním plánu a obsahu učiva jsou ve školním vzdělávacím programu.