Zájmové kroužky pro rok 2010-2011

Zájmové kroužky 2010 – 2011

 

Název

Vedoucí

Den

Čas

 

Herecký a recitační

(od 15 let)

p.Kučaba

pátek

14.00 – 15.15

 

Atletický kroužek

 

p. Sviták

pátek

15.30 – 16.30

 

Zdravotní cvičení + aerobic

 

p. Mlynářová

 

středa

 

13.40 – 14.25

 

Zdravotní cvičení + aerobic

 

p. Mlynářová

 

úterý

 

13.40 – 14.25

 

Přírodovědný kroužek – pro primy

 

p.Tulková

 

pondělí

 

13.30 – 14.30

 

Přírodovědný kroužek – pro sekundy

 

p. Tulková

 

nárazově + víkendy

 

určuje ved. kroužku

 

Kroužek gymnastiky

 

p. Landa

 

pondělí

 

14.00 – 16.00

 

 

Posilovna

– od tercie + vyšší G

 

p. Landa

 

průběžně

 

 

Kroužek

Angličtiny – pro dívky z I.B

 

p. Kadlecová

 

úterý

 

8.00 – 8.45

 

 

Odbíjená – začátečníci

 

p. Mayová

 

pondělí

 

14.20 – 16. 00

 

Odbíjená – pokročilí

 

 

p. Mestek

 

pátek

 

13.30 – 15.30