Zájmové kroužky pro rok 2011-2012

Zájmové kroužky 2011 – 2012

 

Název

Vedoucí

Den

Čas

 

Herecký a recitační

(od 15 let)

 

p.Kučaba + p. Šustková

 

pátek

 

14.00 – 15.00

 

Atletický kroužek

 

 

p. Sviták

 

pátek

 

15.30 – 17.00

 

Přírodovědný kroužek – pro primy

 

p.T ulková

sStředa

 

13.45-14.25

 

Přírodovědný kroužek – pro sekundy a tercie

 

p. Tulková

 

nárazově + víkendy

 

určuje ved. kroužku

 

Kroužek gymnastiky

 

 

p. Landa

 

pondělí

 

14.30-16.00

 

Posilovna

– od tercie + vyšší G

 

p. Landa

 

průběžně

 

Rozvrh na dveřích posilovny

 

 

Dívčí anglický klub

 

 

p. Kadlecová

 

 

pondělí

 

 

8.00 – 8.45

 

Internet klub pro primy a sekundy

 

p. Kadlecová

 

 

čtvrtek

 

 

13.45 – 14.25

 

Odbíjená – začátečníci

I pokročilí

 

p. Mayová

 

středa

 

15.15 – 16.15

 

Odbíjená – pokročilí

 

 

p. Mestek

 

pátek

 

14.00-15.30

 

Kroužek fyziky

 

 

p. Sochová

čtvrtek

 

13.40-14.25

Kulturní klub

Pro vyšší G

 

 

p. Abrmanová

 

pátek

 

14.00-16.00