Výsledky okresního kola soutěže v uměleckém přednesu

Výsledky okresního kola soutěže v uměleckém přednesu

pro SŠ „Wolkerův Prostějov"

DDM Libertin Č. Lípa – 5. 2. 2007

I. kategorie

  1. místo – Zuzana Brotánková – VI.B
  2. místo – Veronika Leschingerová – 1. A

II. kategorie

  1. místo – Anna Ondřejková – 3. A

Kategorie skupinových vystoupení:

  1. místo – Herecký a recitační kroužek Gymnázia Č. L.

První dvě místa postupují do krajského kola!

Blahopřejeme! M. Kučaba