Regionální kolo v soutěži Mladý Demosthenes

Dne 8. 2. 2008 se na naší škole konala regionální kola soutěže v umění komunikace Mladý Demosthenes (regionu Česká Lípa, Ústí nad Labem a Louny). Celkem se sjelo 21 soutěžících – vítězů školních kol. V odborné porotě zasedli J. Adámková – autorka projektu, J. Podbořanský a R. Horáčková – manažerka komunikace.

Naši školu reprezentovala Klára Teplá a Eliška Selingerová – ta se umístila na 2. místě.

Blahopřejeme.

thumb_img_6028.jpg

thumb_img_6041.jpg thumb_img_6032.jpg