Sekunda A – biologický projekt Let´s go out in the nature

V letošním školním roce pracuje sekunda A pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Tulkové na biologicko-anglickém projektu programu eTwinning. Jejich partnerskou školou se stalo Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II v Tyczynie.

Hlavní myšlenkou projektu je seznámit se navzájem s prostředím, ve kterém žijeme, s národními parky, které je nutné chránit, se zvířaty, stromy a rostlinami, které kolem nás žijí a rostou. Velká část anglické skupiny sekundy A je zároveň členy biologického kroužku, který již v minulosti slavil celou řadu vítězství, a tak prostřednictvím hodin anglického jazyka, ve kterých studenti vytvářejí překlady některých svých příspěvků, seznamují své polské kamarády i s činností svého kroužku.

Své příspěvky vytvářejí studenti v počítačové učebně v powerpointu, photostory 3, MP3, v krátkých videoklipech, wordovských dokumentech a dalších formátech. Kromě práce na počítači mají možnost seznámit se i s polštinou, zejména při porovnávání názvů stromů a ptáků. Podobnost obou slovanských jazyků je velice zřejmá a studenti si mohli vyzkoušet i namluvit názvy stromů do trojjazyčné prezentace polsky.

Svou práci prezentují studenti sekundy A v prostoru eTwinningu, který je přístupný veřejnosti na adrese http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=20533 / je však nutné zrušit blokaci vyskakovacích oken/

Kromě toho můžete navštívit též jejich blog nazvaný Let´s go out in the nature na webové stránce http://sekunda-beautifulworld.blogspot.com – ve kterém najdete celou řadu prezentací a příspěvků, týkajících se celé práce na projektu. Velká část těchto prezentací bude i nadále používána jako didaktický materiál pro výuky biologie v nižších třídách našeho gymnázia.

V současné době pracují studenti na prezentaci o ptácích, žijících v našich podmínkách. Tato prezentace již byla vytvořena jako trojjazyčný slovník/ česko-anglicko-polský včetně zvuků jednotlivých ptáků ve formátu MP3 / a nyní čeká na popis jednotlivých ptáků v angličtině.

Učebnice anglického jazyka Cambridge English Worldwide se přímo nabízí jako doprovodný předmět k tomuto projektu, neboť velká část této učebnice je věnována stromům a přírodě. A tak není problém oba předmětu spojit dohromady v projektu eTwinningu.

V březnu budou studenti sekundy A žádat o certifikát kvality a pevně věříme, že jej dostanou.

Budeme rádi, když naše stránky navštívíte a s projektem se seznámíte.

Mgr. Naďa Kadlecová / koordinátorka anglické části projektu/