Zahraniční cesta do Řecka

Dne 5. 5. – 10. 5. odjíždí angličtináři tercie A společně se svou třídní učitelkou Hanou Homolovou a učitelkou anglického jazyka Naďou Kadlecovou na týdenní pobyt do Řecka.

Tento zájezd je z velké většiny hrazen z prostředků NAEP /EU/ jako odměna za vítězství v celostátní soutěži o zahraniční projekty.

Během svého pobytu si studenti prohlédnou Soluň, navštíví královskou hrobku Filipa Makedonského a Alexandra Velikého ve Vergině. Budou mít možnost projít starobylé městečko Verii a podniknou pěší túru pod Olymp.

Kromě zeměpisných zážitků čeká studenty též návštěva partnerské školy Kavasila High School, kde proběhne společný koncert obou skupin a naši studenti budou prezentovat Českou republiku krátkými referáty v angličtině. Terciáni budou mít možnost setkat se osobně s dětmi, se kterými si celý loňský rok psali.