Mgr. Kadlecová mezi oceněnými pedagogy Libereckého kraje

V úterý 25. března proběhla v multimediálním sále Krajského úřadu v Liberci malá slavnost s názvem Den učitelů. I když 28. březen již oficiálně není učitelským svátkem, představitelé kraje se rozhodli ocenit nejlepší pedagogické pracovníky.

V kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku 2007 byla k odměně vybrána také učitelka anglického jazyka z Gymnázia Česká Lípa paní Mgr. Naďa Kadlecová, a to zejména díky svým aktivitám v oblasti eTwinningu.

Ze zdůvodnění ocenění citujeme:

V roce 2007 dosáhla se svými žáky a projektem Music help us, který připravila ve spolupráci s partnerskou školou Kvasila High School v Řecku, vítězství v soutěži na celostátní úrovni, které pro školu znamenalo též finanční přínos 150 000,- Kč. Také další její projekty získaly certifikáty kvality programu eTwinning. V únoru 2007 též byla pozvána, aby reprezentovala naši školu i zemi na evropské konferenci eTwinningu v Bruselu, a v dubnu přednášela o svých projektech na národní konferenci v Jihlavě.

Mgr. Naděžda Kadlecová byla též jmenována ambasadorkou eTwinningu pro Liberecký a Ústecký kraj a na různých školeních dále reprezentuje naši školu. Gymnázium Česká Lípa je dnes díky eTwinningu školou známou nejen po celé České republice, ale i v mnoha zemích EU.

Paní Kadlecová též publikuje příspěvky o eTwinningu např. na evropském portálu www.etwinning.net (například celoevropská publikace Učíme se s eTwinningem) a přispívá také do místního i odborného tisku.

Její činnost v oblasti zapojování se do mezinárodních programů tak rozhodně naplňuje též požadavek na inovativní vyučování a zároveň představuje významnou prezentaci  školy na veřejnosti.