Mezinárodní setkání učitelů z více než 25 zemí Evropy v Praze

Ve dnech 3.4. – 5.4. 2008 se konal v Praze mezinárodní seminář učitelů, kteří se snaží šířit eTwinning ve svých zemích. Tato akce nesla název Professional Development Workshop a měla za úkol porovnat situaci v šíření mezinárodního programu eTwinning v jednotlivých zemích Evropy. V hlavních referátech zazněla témata, jak motivovat učitele na seminářích, aby začali pracovat na projektech v eTwinningu, jak naučit učitele tvořit kvalitní projekty,jak je naučit komunikovat po Internetu a jak řídit spolupráci.

V hlavním pátečním programu představila Mgr. Naděžda Kadlecová vítězný projekt třídy tercie A Music helps us live, který měl obrovský úspěch a jeho kopie byla uložena na mezinárodní Internetový prostor, který vznikl během této akce v Praze.

 

Učitelé pracovali v osmi skupinách a vytvořili celou řadu zajímavých dokumentů. V některých zemích se projekty eTwinningu staly součástí ŠVP. Jinde mají učitelé úlevu z povinného týdenního úvazku, aby se projektu mohli věnovat. Porovnávání jednotlivých zemí bylo velice zajímavé. Pokud se chcete dozvědět více, sledujte český portál eTwinningu na adrese www.etwinning.cz a nebo se můžete podívat na mezinárodní stránku wikispaces

http://prague-pdw.wikispaces.com

 

eTwinning na naší škole má již svoji tradici. Mgr. Naděžda Kadlecová je ambasádorkou pro Liberecký kraj. Pokud by kdokoliv měl zájem v programu eTwinning pracovat, ráda vám pomůže a poradí.

 

V současné době je na  mezinárodním programu eTwinning přihlášeno přes 38 tisíc škol a tisíce učitelů shánějí partnery pro svůj projekt. Můžete pracovat se Slováky a vést projekt v mateřském jazyce, pokud si netroufáte na angličtinu,němčinu či francouzštinu.Podívejte se na webovou stránku www.etwinning.net, která je přeložena do většiny evropských jazyků.

 

V letošním školním roce proběhl na naší škole seminář eTwinningu I a plánujeme i seminář pro pokročilé. Všem učitelům českolipského gymnázia je nabídnuto odpolední školení eTwinningu a i individuální konzultace. Všechna školení eTwinningu jsou akreditována Ministerstvem školství a tělovýchovy a jsou prováděna ve spolupráci s NIDV.

 

Na konci dubna se uskuteční Národní konference eTwinnigu v Plzni, na které se budou udílet certifikáty kvality za úspěšně vedené projekty. Naše škola podala celkem tři žádosti o certifikát. Sekunda A- biologický projekt / Mgr. Lenka Tulková /, tercie B- projekt s Rumunskem / Mgr. Naděžda Kadlecová/, tercie A – projekt s Irskem / Mgr. Naděžda Kadlecová/

 

Jeden ze závěru celé konference byl zřídit do budoucna školení eTwinningu on line pro učitele v jednotlivých zemích. Tato školení již úspěšně probíhají v Polsku, Řecku a Rakousku. Jsou výhodná v tom, že se  učitelé nemusejí uvolňovat ze školy a účastní se školení v odpoledních nebo večerních hodinách. Po absolvování školení a prokázání základní znalosti dostávají certifikát eTwinningu.

 

Napsala Mgr. Naděžda Kadlecová

thumb_our_team.jpg