Květinový den, Brýle pro Afriku

Květinový den 14.května se na gymnáziu nabízela kytička. Stejně jako na mnoha místech v republice jsme i my ve škole podpořili tuto sbírku. E. Selingerová a V.Tůmová ze třídy lV.B zajišťovaly po celý den prodej kytiček. Gymnázium se tak zasloužilo o finanční příspěvek. Všem, kteří si květinu zakoupili, patří poděkování.

Brýle pro Afriku jsme odeslali. Kolem 150 kusů odložených brýlí poputuje do Středoafrické republiky. Věříme, že ještě poslouží těm, kteří by si nové brýle nemohli koupit. Všem dárcům děkujeme organizátoři akce iV.B

Mgr. Eva Pazourková