ŽIVOT V JIZERSKÝCH HORÁCH

ŽIVOT V JIZERSKÝCH HORÁCH aneb KRESLÍM DÁREK PRO JIZERKY V této výtvarné soutěži ke 40 výročí vyhlášení CHKO Jizerské hory obsadili naši studenti primy A 4. až 10. místo. Obdrželi dárky, prospekty o Jizerských horách a diplom. Svým studentům, jmenovitě: Anně Pinkavové, Vanese Gabrielové, Elišce Kočové, Davidovi Tichému, Vojtěchu Volfovi a Jakubu Copkovi, srdečně blahopřeje jejich učitelka výtvarné výchovy Margita Abrmanová.