Soutěž EUROZMANITOST

Soutěž EUROZMANITOST byla vyhlášena letos informační kanceláří Evropského parlamentu a zastoupením Evropské komise v české republice.

Tématem soutěže byl mezikulturní dialog ve fotografii, výtvarné práci a na plakátě. Porota neudělovala pořadí cen, ale pouze vybrala 10 nejlepších prací. V oboru fotografie se mezi nimi umístila naše studentka Kamila Moravcová se svou fotomontáží. Práce vznikla z fotografií studentů výtvarné výchovy, v hodinách informační a výpočetní techniky za vedení p. M. Abrmanové, M.  Svitáka a M. Dufka.

V pátek 20. 6. se Kamila Moravcová zúčastní slavnostního předání cen v Praze v Evropském domě. Ceny vítězům předá osobně komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti  a rovné příležitosti Vladimír Špidla.

Blahopřejeme.

thumb_deti.jpg