Projekt Lanterna Futuri má Evropskou jazykovou cenu Label!!!

V pátek 26. září se na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy již posedmé předávaly Evropské jazykové ceny Label. Jedná se o ocenění, které je udělováno v 31 zemích Evropy, u nás je realizováno Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a MŠMT poskytuje finanční dotace pro oceněné projekty či učitele jazyků.

Gymnázium Česká Lípa získalo Label letos již potřetí. Poprvé to bylo v roce 2002 za projekt vyučujících francouzského jazyka, dále byla jako evropská učitelka jazyků oceněna Mgr. Kadlecová za své eTwinningové projekty a nyní si cenu odnáší projekt čeko-polsko-německého setkávání studentů Lanterna Futuri (zde je G ČL spoluorganizátorem).

Konkurence byla nemalá, soutěže se zaměřením „Mezikulturní dialog" se letos zúčastnilo 41 projektů, oceněno jich bylo jen sedm – o to větší radost máme! Odborná porota složená ze zástupců MŠMT, NAEP, British Council, Goethe institutu a Francouzského institutu ocenila inovativnost tohoto projektu, dále to, jak přesně zapadá do života našeho příhraničního regionu a tak připravuje mladé lidi na soužití s našimi sousedy – Němci a Poláky bez předsudků a stereotypů.

Českolipští gymnazisté jsou v projektu Laterna Futuri zapojeni od roku 2004, v současné době se pořádají týdenní výjezdy tříd jako projektové vyučování (dvakrát ročně), nadstavbou pak jsou festivaly (zimní a letní) a Klub LF. Na všech aktivitách spolupracuje šest subjektů, a to tři občanská sdružení a tři partnerské školy. Naši zemi v projektu zastupuje o. s. Rodowitz a  právě českolipské gymnázium. Zástupci těchto organizací Mgr. Michal Kosina a Mgr. Helena Paszeková společně se studentem Martinem Medelským cenu také přebírali. Finanční dotace s ní spojená činí 150 000 Kč a bude využita na mobility studentů, tj. na zajištění dalších tvůrčích workshopů Lanterny Futuri, jichž se v letošním školním roce zúčastní žáci dvou tříd

2., resp. VI. ročníku. Více o projektu na http://www.lanternafuturi.net/cms/index.php?page=89

a o jazykové ceně Label na

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=86&

Fotografie ze slavnostního ceremoniálu předávání ceny Label doplníme (po obdržení od NAEP).

Helena Paszeková