Informace MŠMT k problematice žloutenky

Dovolujeme si vás informovat v otázkách týkajících se postupu při zjištění nákazy VHA (virová hepatitida A) a její prevence. Z důvodu zvýšení informovanosti škol i rodičů vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s hlavním hygienikem ČR MUDr. Michaelem Vítem odpovědi na nejčastěji kladené dotazy.

Odpovědi na časté otázky k problematice žloutenky najdete na webových stránkách MŠMT

na adrese http://www.msmt.cz/pro-novinare/virova-hepatitida-a .