Astronomická olympiáda

Astronomická olympiáda

Letošní ročník AO se na naší škole bude konat v pátek 7. 11. 2008 ve 14:15 v učebně fyziky. Pro tento rok je soutěž vypsána ve třech kategoriích.

Kategorie C-D: pro žáky 1. a 2. ročníku, kvint a sext

Kategorie E-F: pro žáky tercií a kvart

Kategorie G-H: pro žáky prim a sekund

Jako každý rok si můžete přinést libovolné pomůcky (knížky, encyklopedie, notebooky atd.) Na vypracování máte 60 min. Přijďte si zkusit netradiční soutěž, při které se toho hodně naučíte o vesmíru a planetách.

Zájemci,  hlašte se u Z. Ježáka nebo pište na e-mail jezak.zdenek@gym-cl.cz.