Noční návštěva z Bruselu na naší škole

Dne 20.10. ve večerních hodinách navštívili naši školu dva zástupci z Bruselu, aby se stali součástí nočního maratonu. Pro tuto akci byli vybráni studenti kvarty B, kteří pracují v eTwinningu. / více na www.etwinning.net /

Kdo byli ti záhadní návštěvníci? Pan Modrý a paní Žlutá, dva virtuální panáčci z loga mezinárodního programu eTwinning. Tito cestují, občas v převlečení po České republice a seznamují se s jejími krásami, aby pak v Bruselu mohli říci, že za to stojí mít projekty právě s naší zemí.

Během noci jim studenti ukázali krásy Českolipska a nad pizzou se s nimi spřátelili.

Zvláštní poděkování patří paní Mgr. Haně Malíkové a panu Mgr. Zdeňku Ježákovi, kteří se obětovali a přenocovali se studenty ve škole. Studentce Pavlíně Šubíkové ze sekundy B, která návštěvě v Bruselu ukázala cestu na naše gymnázium./ autorka kopie panáčků/ Více pak na http://etwinning-maraton.blogspot.com

Napsala Mgr. Naděžda Kadlecová

 

 

100_6004.jpg100_6005.jpg100_6020.jpg