Recyklohraní

Naše škola se zapojila do programu „RECYKLOHRANÍ“. Jeho cílem je intenzivněji zapojit do sběru elektrozařízení, baterií a dalších využitelných odpadů mladou generaci a současně žáky v nakládání s odpady vzdělávat.

Nad projektem Recyklohraní převzal záštitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška. Recyklohraní je rozděleno na sběrovou a vzdělávací část. Školy zapojené do projektu budou za sběr použitých baterií a drobného elektrozařízení získávat body, které ve speciálním internetovém obchodě smění za zajímavé odměny. V katalogu, ze kterého můžeme vybírat, jsou nejen školní pomůcky, sportovní vybavení, výukové programy, ale i stolní fotbal, hokej, pinpongový stůl, jež by určitě mohly zpříjemnit studentům čekání ve studovně.

Další body můžeme získat plněním zadaných úkolů, které se týkají třídění a recyklace (toho se aktivně chopili studenti tercie A a B).

Tento týden bude v 1. podlaží umístěna nádoba, která je určena pro sběr drobného vysloužilého elektrozařízení. Předem děkuji těm, kteří se aktivně „Recyklohraní“ zúčastní a pomohou škole získat vybavení, které zpříjemní výuku či volný čas všem studentům.

Lenka Tulková a tercie A

odpad.jpg