Výuka němčiny jinak

O tom, že němčina nemusí být jenom drilování slovíček a gramatiky, vás mohou přesvědčit i studenti maturitních tříd, kteří si během školního roku připravují maturitní témata………….

Literatura německy mluvících zemí, Evropská unie a Kultura a umění. Budoucí maturanti, kteří trénují výslovnost, gramatiku, slovní zásobu a překlad cizojazyčného textu mimo jiné i pomocí písniček, si jako ukázku připravili Ódu na radost. Hudbu zkomponoval Ludwig van Beethoven, slova napsal Friedrich Schiller. Óda na radost je zároveň hymnou Evropské unie, jíž bude Česká Republika předsedat po dobu 6 měsíců, a to od ledna 2009.

Děkuji všem zúčastněným studentům za to, že se nadchli pro tento projekt a pomohli mi jej ve svém volném čase realizovat. Poděkování patří i M. Oppitzovi, p. R.Fojtů a p.K. Bylinovi za technické zabezpečení nahrávek.

Veronika Vosálová