Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 4. prosince pořádáme Den otevřených dveří pro veřejnost, rodiče, ale především pro zájemce o studium, tedy pro žáky z pátých a devátých tříd základních škol.

Studenti provedou návštěvníky v době od 10 do 16 hodin budovou, nahlédnou s nimi do odborných učeben, seznámí je se školními aktivitami a rádi a upřímně zodpovědí případné dotazy. Kromě prohlídky školy je pro zájemce od 16.00 hodin připravena též beseda s ředitelem školy Mgr. Stanislavem Mayem, která se bude týkat především učebních osnov a studijních možností. V této oblasti se pro studenty prvních ročníků od školního roku 2009 – 2010 chystají významné novinky. Čtyřletý studijní cyklus zahájí výuku podle školního vzdělávacího programu, který bude obsahovat četné změny oproti stávajícím osnovám, bude zohledňovat státní maturity a samozřejmě umožňovat profilaci studentů výběrem vyučovacích předmětů (a to především v maturitním ročníku) podle jejich dalších studijních záměrů.

Také v osmiletém studijním cyklu plánujeme pro další školní rok výraznou změnu – studenti se budou již od primy učit dva cizí jazyky. V jazyce německém budeme rovněž nabízet možnost získat během studia tzv. Deutsches Sprachdiplom. Další či podrobnější informace přímo na besedě.

Přijďte se do naší školy podívat, rádi vás uvidíme!

H.Paszeková