Kodex – komentáře

Cílem komentářů k článkům na těchto stránkách je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy.

Aby ovšem tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že vkládáte komentář, vyjadřujete souhlas s těmito pravidly a zavazujete se je dodržovat. V opačném případě si moderátoři vyhrazují právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části, popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou: dodržování zákonů a slušnost, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám.

Prosíme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali komentářů k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním.

Příspěvky podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány.

Vyhrazujeme si právo mazat podle vlastního uvážení texty hrubě urážlivé, agresívní, nadávky a zjevné provokace.

Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem (či již užívaným nickem), vydávání se za zaměstnance gymnázia, jakož i za jinou osobu.

Každý komentující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije.

Shrnuto: v komentářích na www.gym-cl.cz je zapovězeno:

1) Porušování zákonů (např. vyzývání k násilí či potlačování práv, hanobení rasy, národa a přesvědčení,…)

2) Hrubé urážky a nadávky

3) Užívání vulgarismů

4) Spamování

5) Záměrné grafické zvýrazňování textů na úkor jiných

 Každý, kdo tato pravidla poruší, se vystavuje riziku, že jeho příspěvek bude smazán.

 Gymnázium Česká Lípa nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří komentující porušují zákony či tento kodex, napište nám, prosím.

 Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích mějte na paměti, že není v silách Gymnázia Česká Lípa ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky.