Výsledky školního kola olympiády z Čj – kategorie II

1. Vojtěch Michal  VII.B        25 bodů

2. Magda Radová   VII.A       24 bodů

3. Helena Picmausová V.A       22 bodů

4. Lenka Pastorová V.A, Klára Licinbergová VIII.A 21 bodů

5. Bětka Bábková VI.B, Eva Hanzelková VII.B  20 bodů

 

 Dále jsme pořadí neurčovali, děkujeme všem za účast a za pěkné slohové práce.

 Do okresního kola postupují první dva v pořadí, náhradníkem je Helena Picmausová.