Vánoční koncert pěveckého sboru

Ve čtvrtek 18. prosince se v bazilice Všech svatých opět představil pěvecký sbor naší školy pod vedením paní Hany Homolové a Zuzany Rozsypalové se svým vánočním programem. Více než šedesát studentů vystoupilo na dvou koncertech: první od 10.00 hodin byl určen pro školu, druhý od 17.00 hodin pak pro veřejnost. Obsah koncertu byl skutečně pestrý – od klasických koled přes středověké vánoční písně až k moderním skladbám, z nichž některé nesouvisejí přímo s Vánocemi, ale pomáhají navodit příjemnou sváteční atmosféru a studenti je mají rádi. Sborový zpěv byl navíc doplněn několika sólovými vystoupeními pěveckými i instrumentálními, z kůru zněly trubky, varhany, nechyběly kytary… Doufáme, že všem návštěvníkům našich webových stránek alespoň částečně přiblížíme jedinečnou atmosféru vánočního koncertu prostřednictvím videozáznamu (s malým bonusem pro naše děvčata v závěru :o))

Přejeme Vám všem krásné Vánoce!

celé video ke stažení: ZDE 

(pozn.: původní video pro on-line prohlížení bylo odstraněno pro jeho velký datový objem)