Informace pro studenty nižšího gymnázia- školní kolo olympiády v anglickém jazyce

1.       kategorie- prima, sekunda

školní kolo proběhne dne 5.2. čtvrtek ve 12:15 hod v učebně č. 217.

Přihlášky u vyučujících anglického jazyka

2.       kategorie – tercie, kvarty

           školní kolo se koná dne 9.2. – pondělí od 12.00 hod, učebna bude upřesněna.          

           Přihlašujte se u svých vyučujících A

Konverzační témata viz. celý článek:

Konverzační témata pro kategorii A2, B2 a střední školy

 

1.               Family, home and family life

2.               House, home

3.               My town, my village, shops, services

4.               My plans for the future, jobs, my dreams about my future job

5.               Daily routines, daily programme

6.               Work and leisure time, hobbies, free time activities

7.               Sports and games

8.               Health and Illnesses

9.               Clothes and fashion

10.            Food, meals, what can you cook? At a restaurant

11.            Entertainment- cinema, theatre, music, books, arts

12.            Education- Language studies, school

13.            Holidays- tourism, sightseeing, travelling

14.            Holidays, festivals, celebrations

15.            Seasons of the year, weather

16.            The environmental problems, nature, countryside

17.            Media- TV, radio, newspapers, mobile phones, the Internet

 

Konverzační témata- Olympiáda AJ- kategorie A1- prima, sekunda

 

1.             My family

2.             My house, my home

3.             My town, shopping

4.             School

5.             Free time activities

6.             Animals

7.             Food and drink

8.             Seasons of the year