Jaro Evropy

Nový portál Jara Evropy již byl vypuštěn. Jeho adresa je www.springday2009.net A stojí za to se na něj podívat. Naše škola je již zaregistrována. Příspěvky mohou posílat pouze učitelé za své žáky. Nový portál obsahuje celou řadu zajímavých aktivit a soutěží.

Mohou soutěžit jednotlivci, skupiny, třídy. Pro každého se najde něco zajímavého. Například- vytvořit krátký film o své třídě, městě, atd…

Vytvořit audio nahrávku. Tyto by neměly přesáhnout 25 MB. Soubor fotografií by neměl přesáhnout 2 MB.

Vytvořit brožuru o tom, co se nám v Evropě líbí. Všechny příspěvky mohou být v jakémkoliv jazyce EU, popisky a přihláška pak v angličtině, němčině či francouzštině.

Brožura  by měla mít titulní stránku a vnitřní strany. / například čtyřstránková, nebo šestistránková, ve Word-dokumentu nebo jako digitální fotografie. / doporučujeme podívat se na Word template /

Tento příspěvek může též porovnávat život dětí v jednotlivých zemích, čím se liší, co mají rádi, jak tráví volný čas. Nebo můžete popsat pamětihodnosti, které se

Pro hudební a výtvarnou výchovu je aktivita- ilustruj svou píseň.

Je to aktivita pro třídu nebo jednotlivce. Třída nahraje píseň a ve výtvarné výchově nakreslí k písni ilustrace. Toto vše následně zpracují v powerpointu / PPS,PPT / včetně zvuku.

Veškeré informace najdete na výše jmenované stránce a nebo můžete přijít s dotazem k paní Naděždě Kadlecové. / učebna 320, nebo kabinet přízemí 108/