e Twinning – videokonference s polskou školou

Dne 11.2. se studenti z tercie B účastnili svého prvního chatu se svými eTwinnigovými kamarády z Polska.

Přes drobné technické problémy na polské straně se videokonference vydařila a studenti si mohli vyzkoušet v praxi své znalosti angličtiny. Nebylo vůbec jednoduché rychle reagovat na dané dotazy, poslouchat a včas se zeptat na věci, které měli studenti za úkol zjistit.

Jedna část projektu se zabývá získáváním informací od polských partnerů a následné vypracovaní článku v angličtině o svém polském protějšku.Na konci projektu budou všechny příspěvky vyhodnoceny a vylosovaní účastníci dostanou odměny. Všichni úspěšní účastníci dostanou on line certifikát.

Dostali jsme se v projektu do druhé poloviny a budeme žádat o uznání certifikátu kvality v jarním termínu.

chat_poland_093.jpgchat_poland_115.jpg