Kvarta A v terénu

Dne 9.března se sešli studenti a studentky kvarty A na náměstí TGM, aby si vyzkoušeli znalost anglického jazyka po prvních sedmi měsících studia v praxi. Jejich úkolem bylo sehrát roli turisty a zeptat se na cestu po městě.

V další části pondělní aktivity měli studenti za úkol oslovit anglicky nebo německy kolemjdoucí obyvatele České Lípy a zjistit, kolik z nich hovoří cizím jazykem. Celkem bylo osloveno 52 lidí, sedm u nich odpovědělo kladně. Tato statistika není příliš optimistická, ale pevně věříme, že se do budoucna počet lidí hovořících cizím jazykem podstatně zvýší.