Výsledky krajského kola olympiády ve francouzštině

Dne 19. 3. 2009 se vítězové školního kola Olympiády ve francouzském jazyce zúčastnili krajského kola. V poměrně silné konkurenci naši studenti obstáli se ctí a umístili se na těchto místech:

v kategorii B1 – Martina Nemčoková– na 2. místě

                        Karolína Burešová – na 8. místě

v kategorii B2 – Majda Radová – na 5. místě

                        Anna Macháčková – na 9. místě.

Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme.