Krajské kolo soutěže v uměleckém přednesu

Herecký a recitační kroužek získal na krajském kole soutěže v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov 1. místo a doporučení na národní kolo v kategorii souborů za pásmo z tvorby Daniely Fischerové Barvy zvěrokruhu. Soutěž se konala 21. 3. 2009 v DDM Libertin v České Lípě.