Ocenění učitelů Libereckého kraje

Také letos proběhlo u příležitosti Dne učitelů ( v kalendáři však již neuváděném) slavnostní setkání těch pedagogických pracovníků, kteří byli představiteli Libereckého kraje za svou práci oceněni.

Velmi nás těší, že nominacemi opět prošla naše kolegyně. Paní Marie Andělová, učitelka biologie a chemie, byla odměněna v kategorii Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.

Setkání se konalo ve čtvrtek 26. března 2009 v multimediálním sále Krajského úřadu v Liberci.

Z odůvodnění udělení ceny vybíráme:

… Paní Marie Andělová absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor učitelství pro střední školy biologie – chemie.

Do našeho kraje přišla z jižních Čech v roce 1968 a od té doby nepřetržitě vyučuje na Gymnáziu v České Lípě, tedy plných 40 let na téže škole. Po celou dobu svého působení patřila a stále patří k oporám pedagogického sboru – pro svou spolehlivost, ochotu a obětavost. Vysokou profesionalitou a kvalitou své výuky je příkladem pro své kolegy, jako vedoucí pedagogické praxe a uvádějící učitelka pomohla mnoha studentům pedagogických fakult a mladým kolegům… řadu žáků inspirovala k dalšímu studiu biologie či chemie, mezi jejími absolventy jsou dnes mnozí (nejen) českolipští lékaři a další specialisté v přírodovědných oborech. … Kolegové a též vedení školy si velmi váží její dlouholeté skromné, spolehlivé a kvalitní práce, během své pedagogické činnosti se stala skutečnou osobností českolipského gymnázia.

Blahopřejeme!

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Andělová – čtvrtá zleva v první řadě