Evropský den jazyků – ,,running dictation“ v sekundě A

Hodina začala tzv. ,,running dictation". Na třech místech ve třídě byl vyvěšen text krátkého příběhu v angličtině, ve kterém Mary přesvědčila Johna, aby odjeli na dovolenou do Austrálie.

Vždy jeden ze dvojice žáků měl za úkol doběhnout k textu , zapamatovat si ho a nadiktovat spolužákovi. Děti to pojaly soutěživě a text byl zapsán a zkontrolován za malou chvilku. Děti potom měly za úkol poradit Johnovi a Mary, která místa v Austrálii navštívit a co tam podniknout. Dostaly mapu Austrálie a vhodnou slovní zásobu. (Výhodou bylo, že zrovna v hodinách zeměpisu Austrálii probíraly.) Na konci hodiny byly jejich práce vybrány a vypsala jsem nejzajímavější náměty, ty potom vybraný žák zpracoval s patřičnou úpravou jako projekt.

Sekundě A bych ráda poděkovala, protože všichni žáci pracovali soustředěně a tvořivě.

Mgr. M. Šimánková

vybraný projekt:

aus.jpg