Jazykový kurz ve Velké Británii

Připomínáme všem účastníkům tohoto kurzu, aby nezapomněli, že nejpozději 20.12. 2009 musí odevzdat ve škole kopii složenky nebo jiného platebního dokladu o tom, že zaplatili zálohu, která činí 4.000,- Kč. Pokud chtějí, mohou celou částku zaplatit najednou.

Kopie dokladů  studentů nižšího gymnázia budou odevzdány p. Kadlecové nebo v případě nepřítomnosti p. Šustkové.

Kopie dokladů  studentů vyššího gymnázia budou odevzdány p. Triguinho nebo p. Švajdové.