Adopce na dálku – poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří  si zakoupili umělecké fotografie během třídních schůzek ve čtvrtek dne 19. 11.2 009, za příspěvek na vzdělání naší adoptivní dívky Mary Prathibhy. Vynikající nápad paní učitelky Abrmanové a ochota dívek ze sekundy A při akci pomáhat vynesla finanční částku přes 2.600,- Kč. Na vzdělání indické holčičky přispíváme každý rok částkou 4.900,- Kč. Jsme rádi, že se při  této akci vybrala více než polovina částky na  rok 2010. Poděkování patří dívkám Míše Vanové, Mirce Jonášové , Míše Trvajové , Markétě Michalové a  Karolíně Pěrkové.

adopce.jpg