Olympiáda z anglického jazyka pro nižší gymnázium

Olympiáda z anglického jazyka pro nižší gymnázium

Jsou vyhlášena nová témata pro letošní školní rok. Tato témata najdete na

http://ceskalipaenglishclub.wikispaces.com/Conversation+topics

Pro primu-sekundu platí prvních pět témat, pro tercii-kvartu deset témat.

Školní kolo prima-sekunda se koná dne 19.1.2010

Školní kolo pro tercie-kvarta se koná dne 26.1. 2010

Bližší informace jsou u rozvrhů.