„Zapojte se do evropského týdne IT dovedností 1. – 5. března 2010

Evropský týden IT dovedností 2010 – „European e-Skills Week 2010" je kampaň iniciovaná Evropskou komisí/Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. Je zaměřena na podporu zdokonalování IT dovedností u široké veřejnosti a na zvýšení motivace mladých lidí ke studiu a práci v IT oborech. Akce bude probíhat od konce tohoto roku a vyvrcholí během prvního březnového týdne 1. 3. – 5. 3. 2010. Důvodem kampaně jsou neustále rostoucí nároky na počítačovou gramotnost a IT dovednosti, které jsou v současné době nezbytným předpokladem pro většinu kvalifikovaných pracovních míst.  

Za realizaci kampaně zodpovídá organizace European Schoolnet a DigitalEurope, v České republice aktivity „European e-Skills Weeku 2010" koordinuje Dům zahraničních služeb MŠMT. Evropský týden IT dovedností 2010 bude probíhat ve více než 20 státech Evropské unie a zapojí se do něj žáci, studenti, učitelé, veřejní činitelé, odborníci a zástupci IT firem. Plánuje se velké množství aktivit v podobě konferencí, diskusí, soutěží a workshopů na školách. Jednou z akcí pro učitele bude národní konference eTwinning 25. 3. – 27. 3. 2010 se zaměřením na IT dovednosti učitelů a žáků Z průzkumu z roku 2008 vyplynulo, že více než 33 % obyvatel Evropské unie nikdy nepoužilo internet a v roce 2006 ho pouhých 19 % využívalo ke vzdělávacím účelům. Zároveň klesá zájem mladých lidí o studium IT a technických oborů na středních i vysokých školách. Kampaň „e-Skills Week" se zaměřuje nejen na základní IT dovednosti, ale také na osvětu v oblasti bezpečnosti internetu, snahu motivovat ke studiu IT, matematiky a přírodních věd, upozorňuje také na nevyrovnanost zastoupení žen a mužů v těchto oborech. 

Více na  uvedené webové adrese – www.dzs.cz/eskills .

Pokud se chcete zúčastnit, neváhejte.