Školení pro učitele Českolipska o mezinárodních projektech

eskillsweek.jpgDne 3. 3. 2010 (od 15.00 do 17.00 hod.) se koná na Gymnáziu Česká Lípa školení všech zájemců o mezinárodní projekty – eTwinning. Seznámíte se s novým portálem, bude možné se na místě zaregistrovat a poradíme vám, jak na projekty. Školit vás bude ambassadorka eTwinningu pro Liberecký kraj Mgr. Naděžda Kadlecová. Tato akce je vhodná pro učitele všech typů škol a proběhne v rámci týdne s počítači.

 

 

Evropský týden IT dovedností 2010 – „European e-Skills Week 2010" je kampaň iniciovaná Evropskou komisí/Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. Je zaměřena na podporu zdokonalování IT dovedností u široké veřejnosti a na zvýšení motivace mladých lidí ke studiu a práci v IT oborech. Akce bude probíhat od konce tohoto roku a vyvrcholí během prvního březnového týdne 1. 3. – 5. 3. 2010. Důvodem kampaně jsou neustále rostoucí nároky na počítačovou gramotnost a IT dovednosti, které jsou v současné době nezbytným předpokladem pro většinu kvalifikovaných pracovních míst.  

 Zároveň klesá zájem mladých lidí o studium IT a technických oborů na středních i vysokých školách. Kampaň „e-Skills Week" se zaměřuje nejen na základní IT dovednosti, ale také na osvětu v oblasti bezpečnosti internetu, snahu motivovat ke studiu IT, matematiky a přírodních věd, upozorňuje také na nevyrovnanost zastoupení žen a mužů v těchto oborech. 

Více na  uvedené webové adrese – www.dzs.cz/eskills

Protože počet míst je omezen, zájemci se mohou hlásit na adrese kadlecova.nada@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 732975718

Těšíme se na vás. Přijďte nás navštívit na Gymnázium Česká Lípa.