Jaro Evropy-první příspěvek posílá sekunda A

Studenti sekundy A, kteří pracují ve dvou projektech eTwinningu ,zaslali jako první svůj příspěvek do Jara Evropy. Představují ostatním evropským zemím finskou sportovní hru nazvanou Mὂlkky, kterou se naučili během sportovního projektu. Tuto hru si budou moci zahrát i ostatní studenti na konci školního roku v turnaji, který sekunda uspořádá . Zvláštní poděkování patří správci budovy panu Bylinovi, který nám hru ochotně vyrobil podle dodaného návodu. V Evropě se hrají dokonce mezistátní turnaje v této fyzicky nenáročné hře.

098.jpg129.jpg