Adopce na dálku – jaro 2010

Naše škola včera zaplatila 4.900,-Kč na další školní rok pro indickou dívenku Mary Prathibha. Veliké poděkování patří též rodičům, kteří  přispěli na naši adoptovanou kamarádku  tím, že si v době konání třídních schůzek zakoupili drobné výtvarné dílko našich studentů. O prodej se postaraly dívky z primy B a i těm patří naše poděkování. Vybralo se 2.610,-Kč.

Další sbírka proběhne na podzim, avšak pokud budete chtít, můžete přinést peníze kdykoliv.

028.jpg029.jpg030.jpg