Výborný výsledek v celostátním kole olympiády v zeměpisu

Žák Milan Klimeš (prima B) se dne 6.5. zúčastnil v Plzni celostátního kola zeměpisné olympiády v kategorii A pro žáky 6.tříd ZŠ a prim osmiletých gymnázií. Ze 14 účastníků (= vítězů krajských kol) obsadil 6. místo.

Byla to v novodobé historii gymnázia první účast v nejvyšším kole zeměpisné soutěže.

K výbornému výsledku blahopřeje A.Mestek, učitel zeměpisu.