ZÁJEZD DO ANGLIE – NALÉHAVÁ VÝZVA

Prosíme VŠECHNY účastníky obou zájezdů do Anglie, aby nejpozději do 10.6.2010 donesli KOPII identifikační stránky cestovního pasu či občanského průkazu!!!

(Paní. Kadlecové – nižší gymnázium, paní Triguinho – vyšší gymnázium)

Dále upozorňuji účastníky z vyššího gymnázia, že 23 z vás stále neodevzdalo kopii potvrzení o zaplacení doplatku a dále ne všichni jste se zapsali na konkrétní místa v autobuse!!!

Týká-li se to i vás a nechcete-li, aby vaše záloha propadla (zájemce o náhradní místa stále máme), dostavte se neprodleně do kabinetu č. 422 vše napravit.

Dále prosím do budoucna všechny o lepší spolupráci, řada z vás vůbec nereaguje na naše výzvy týkající se zájezdu!!!

Mgr. Jana Triguinho