Jaro Evropy na gymnáziu

Mezinárodní portál Spring Day in Europe je na naší škole populární zvláště mezi mladšími studenty. I letos patří naše škola mezi ty, které přispěly do soutěže největším množstvím příspěvků. Tyto můžete vidět na http://www.springday2010.net v sekci aktivity, soutěže pod názvem- Staň se učitelem na jeden den, Můj film o ochraně životního prostředí, Seznamte se s evropskými zeměmi./ vždy jděte do galerie, kde najdete naše příspěvky pod českou vlajkou./

Zvláštní poděkování patří paní Mgr. Lence Česenkové, které společně se studenty třetího ročníku připravila a zorganizovala soutěž o základních znalostech Evropské unie pro studenty z tercií. Jak soutěžící, tak organizátoři byli odměněni drobnými odměnami. Kviz si můžete vyzkoušet i vy na http://uk1.hotpotatoes.net/ex/58268/VESHRNZZ.php

Paní Mgr. Lenka Tulková, která již léta vede přírodovědný kroužek, přispěla do Jara Evropy svými příspěvky ze sázení jilmů, brigády do Českosaského Švýcarska a oslavy Dne Země, kdy její studenti připravili aktivity pro ty nejmenší, pro primy.

Ostatní soutěžní příspěvky vznikly zejména v hodinách anglického jazyka a během letošních projektů etwinningu.

Jaro Evropy končí již 15. června. Je stále ještě čas, přidat další příspěvky.

Ukázka příspěvků:

http://www.youtube.com/watch?v=V_vWtdK7y8I

http://www.youtube.com/watch?v=Uo2IhG5UJMY

http://www.youtube.com/watch?v=GLccp4noEl8