Doučování z anglického jazyka pro děvčata z primy B

Od října začíná pracovat kroužek anglického jazyka pro dívky z primy B, který se bude konat každé úterý od 8.00 do 8.45 hod   v učebně Aj č. 320. Bohužel chlapcům nebylo možno vyhovět z důvodu rozvrhu a dojíždění. Do skupiny se mohou hlásit i dívky, které nejsou ve třídě N. Kadlecové.

Pokud se dívky přihlásí, považujeme jejich docházku za závaznou.

 Mgr. N. Kadlecová