INFORMACE PRO ŽÁKY 4.A, VIII.A a VIII.B k maturitní generálce


Informační web: www.novamaturita.cz

 

Organizační pokyny:

Harmonogram jednotlivých zkoušek:

        je k dispozici na nástěnkách ve třídách, informace předávají třídní učitelé

        každý žák si na nástěnce zjistí, do které místnosti na zkoušky přijde (vyvěšené jmenné seznamy), předměty nelze měnit!!!

        základní časy a zkoušky:

 

Pondělí 11. 10.

          8.40 – žáci v učebnách – didaktický test z ČJ, základní i vyšší úroveň

        11.00 – žáci v učebnách – písemná práce z ČJ, základní i vyšší úroveň

        13.45 – žáci v učebnách – písemná práce z AJ, základní i vyšší úroven

 

Úterý 12. 10.

        7.45 – žáci v učebnách -didaktický test z matematiky, základní i vyšší úroveň

        10.30 – žáci v učebnách – písemná práce z NJ, základní i vyšší úroveň

        12.45 – žáci v učebnách – didaktický test z AJ, základní i vyšší úroveň

 

Středa 13. 10.

        7.45 – žáci v učebnách – didaktický test z NJ, základní i vyšší úroveň

        10.30 – žáci v učebnách – písemná práce z FJ, základní i vyšší úroveň

 

Čtvrtek 14. 10.

        7.45 – žáci v učebnách – didaktický test z FJ, základní i vyšší úroveň

 

Výuka:

  • Žákům tříd VIII.A, B a 4.A se ruší výuka ve dnech 11. a 12. 10. –  a to v plném rozsahu, žáci docházejí pouze na testy
  • 13. a 14. 10. se ve 4.A a VIII.A, B učí dle rozvrhu – jen žáci přihlášení na zkoušku z FJ a NJ píší testy, v čase mimo tyto testy mají výuku s ostatními

 

Povolené pomůcky:

 

1)     Didaktický test z českého jazyka a literatury – žádné pomůcky

2)     Písemná práce z českého jazyka a literatury – Pravidla českého pravopisu

3)     Didaktický test z cizího jazyka (AJ, NJ, FJ) – žádné pomůcky

4)     Písemná práce z cizího jazyka (AJ, NJ, FJ) – slovník (bez přílohy věnované písemnému projevu)

5)     Didaktický test z matematiky – tabulky kalkulačka (bez grafického režimu), rýsovací potřeby

6)      

Žáci si přinesou vlastní pomůcky, škola poskytuje do každé skupiny jednu náhradní sadu povolených pomůcek, zadavatelé mají právo (i povinnost) žákovy pomůcky zkontrolovat

(viz zejm. body  4 a 5)

 

Psací potřeby:

= modrá nebo černá propisovací tužka (vezměte si s sebou i náhradní!!!)

Informace k průběhu zkoušek:

         žáci se dostaví do příslušné učebny nejpozději 5 minut před příchodem zadavatele, tj. před stanoveným časem zahájení zkoušky (je červeně vyznačen v  harmonogramu)

        žák musí mít s sebou průkaz totožnosti (OP, ŘP)

        kromě psacích potřeb a povolených pomůcek nesmí na lavici být žádné další předměty

        tašky či batohy budou odloženy u zdi učebny

        po opuštění učebny se žák již nesmí vrátit

        i rýsování v matematice se provádí modrou či černou propisovací tužkou

        odpovědi se zaznamenávají do záznamových archů „křížkováním"