Evropská jazyková cena Label pro rok 2010

eu_lang_label.jpg V pátek 8.10. 2010 převzala Mgr. Naděžda Kadlecová v doprovodu pana ředitele  Mgr.Stanislava Maye Evropskou  jazykovou cenu Label pro rok 2010 v Praze z rukou zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Slavnostní předávání proběhlo v zrcadlovém sále ministerstva a projekt třídy kvarty B nesoucí název Top10 Favourites for the EU Teenagers se stal jedním ze sedmi projektů, které letos tuto cenu v České republice obdržely. K ceně se váže též finanční odměna pro školu, která by měla přijít do konce roku 2010.

Naše škola letos pracuje opět v eTwinningu, celkem jsme přihlášeni do tří projektů. Těchto aktivit se účastní třídy sekunda B, kvarta B a jedna z tercií.

Kvarta B bude naši školu též reprezentovat při maratónu eTwinningu dne 20.10., kdy skupina N. Kadlecové bude plnit noční úkoly maratónu.

Někteří naši žáci se též budou účastnit v soutěži Cambridge University Press v anglickém jazyce, která proběhne od 1. listopadu do února 2011. Školu mohou reprezentovat pouze tři družstva po deseti žácích. Jedno družstvo bude utvořeno z žáků tercie A/ skupina N. Kadlecové /