Evropská cena Label

Gymnázium Česká Lípa získává opět nejvyšší ocenění za práci v mezinárodních projektech. Před několika dny byla škole udělena Evropská jazyková cena Label. Jednalo se o projekt, na kterém pracovalo sedm evropských zemí a který nesl název Top 10 Favourites for the EU Teenagers. Studenti letošní kvarty B společně se svou učitelkou anglického jazyka Mgr. Naděždou Kadlecovou pracovali celý školní rok na tomto projektu, a proto odměna sto tisíc, kterou škola obdrží od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je skutečně zaslouženou. Za tyto peníze se vydají studenti na jaře 2011 do Polska, aby navštívili svou partnerskou školu a významné památky v jejím okolí, mezi něž nesporně patří slavné královské město Krakow. Je potěšující, že studenti neusnuli na vavřínech a pustili se v letošním školním roce se svou vyučující do dalších dvou mezinárodních projektů.