Projekt Virtuální hospitace

Gymnázium Česká Lípa se zapojilo do unikátního projektu Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Pro projekt Virtuální hospitace byla s žáky kvinty A Gymnázia Česká Lípa  26.října 2010 natočena hodina tělesné výchovy. Cílem projektu je seznámit odbornou i laickou veřejnost s tím, jak probíhá výuka v jednotlivých předmětech, jak se u nás učí.  Každý se na natočenou hodinu –  a to nejen tělesné výchovy, celkem jich na gymnáziích bude natočeno čtyřicet –  může podívat. Hodiny jsou průběžně zveřejňovány na stránkách Metodického portálu www.rvp.cz.

(přímý link: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/9727/virtualni-hospitace-telesna-vychova-cviceni-na-stanovistich.html/ )

Součástí zveřejněné hospitace je také odborná analýza, kterou zpracoval didaktik pro daný obor a následná veřejná odborná diskuze na stránkách Metodického portálu. Děkuji vedení gymnázia za vstřícný postoj k tomuto projektu a studentům za příkladnou reprezentaci školy.

R. Častulík