Mladý Demosthenes 2010

Dne 9. 12. 2010 se konalo školní kolo soutěže v umění komunikace Mladý Demosthenes, který každý rok pořádá společnost Tvář nové Evropy (Face of New Europe), s.r.o. ve spolupráci s Moderátorskou školou D3, Katedrou ČJ Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Institutem progresivní komunikace.

Účastníci si vždy připraví jedno až dvouminutový monolog a porota poté hodnotí jejich projev z různých hledisek – hodnotí výběr tématu, volbu výrazových prostředků, využívání prostředků neverbální povahy, celkový dojem atd. Soutěží se ve dvou kategoriích – primy a sekundy jsou zařazeny do 1. kategorie, tercie a kvarty do 2. kategorie. Vítězové z každé kategorie postupují do regionálního kola, které se koná dne 10. 2. 2011.

1. kategorie:              1. Diana Rybová (IIA)

                                   2. Petr Paulík (IIB)

                                   3. Ondřej Volejník (IIA)

 2. kategorie:              1. Klára Teplá (IVB)

                                   2. Petr Šimánek

 Blahopřejeme!!