Vánoční koncert 2010

V úterý 21. prosince se v bazilice Všech svatých opět představil pěvecký sbor naší školy pod vedením paní Hany Homolové se svým vánočním programem. Více než šedesát studentů vystoupilo na dvou koncertech: první od 10.30 hodin byl určen pro školu, druhý od 17.00 hodin pak pro veřejnost. Obsah koncertu byl skutečně pestrý – od klasických koled přes středověké vánoční písně až k moderním skladbám, z nichž některé nesouvisejí přímo s Vánocemi, ale pomáhají navodit příjemnou sváteční atmosféru a studenti je mají rádi. Sborový zpěv byl navíc doplněn několika sólovými vystoupeními pěveckými i instrumentálními, z kůru zněly trubky, varhany, nechyběly kytary… Doufáme, že všem návštěvníkům našich webových stránek alespoň částečně přiblížíme jedinečnou atmosféru vánočního koncertu prostřednictvím videozáznamu.

část první:

 

část druhá:

část třetí: