SOS Biodiverzita

Třída III. B se zúčastnila korespondenční soutěže s názvem SOS Biodiverzita. Soutěž informovala hravým stylem o jednom z nejvážnějších globálních problémů současnosti – snižování biodiverzity. Prostřednictvím různých otázek a úkolů se děti seznámily s potřebnou terminologií (biodiverzita, ekosystém, udržitelný rozvoj, ekologická stopa apod.), s nebezpečími hrozícími biodiverzitě (globální oteplování, invazivní rostlinné a živočišné druhy, pesticidy, kyselé deště apod.) a posléze se způsoby, jakými mohou jako jednotlivci biodiverzitu chránit.

V pěti kolech studenti našeho gymnázia nasbírali pět lístků jinanu (maximum), který byl symbolem soutěže. Mezi první desítku škol se však neprobojovali. První místo obsadili Mazáčci ze ZŠ a MŠ Olomouc.