Školní kolo biologické olympiády kategorie B

Školní kolo biologické olympiády kategorie B (kvinty a 1. ročníky, sexty a 2.ročníky )

se uskutečnilo 1.března. Všem děkujeme za účast a podané výkony.

 Výsledky:

 1. místo        Iva Timová                  

2.místo         Ondřej Bičiště             

3.místo         Zuzana Kroulíková

 Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

 V. Krejčová